MATEMATIKA

Priprave bodo potekale v sproščenem, a produktivnem okolju, v katerem bodo naše predavateljice sistematično predelale celotno snov splošne mature. Zaradi manjšega števila dijakov v skupini se bodo naše predavateljice posvetile vsakemu posamezniku ne glede na raven predznanja. Priprave bodo potekale v obliki 20-urnega izobraževanja.

 

KJE: V predavalnicah hotela Stil (Litijska cesta 188 c, Ljubljana).

KDAJ: Začnemo v sredini februarja. Vsak teden po aktualnem urniku (priprave se bodo izvajale na terminih, na katerih bo največ prijav).

CENA: Za manjše skupine do 5 učencev ob pred prijavi le 119€.

KAJ: Vključuje 20-urno izobraževanje, izobraževalno gradivo za vsako predavanje posebej in coffee break pogostitev.

Na spodnji povezavi si lahko neobvezujoče zagotoviš svoje mesto na predavanjih. Izpolni elektronski obrazec, mi pa ti na e-mail pošljemo našo punudbo.

PREDPRIJAVA   (predprijava je neobvezujoča)

Priprave obsegajo naslednje teme:

 • Števila, izrazi in ulomki, deljivost števil (največji skupni delitelj, najmanjši skupni večkratnik)
 • Teorija množic in intervali
 • Potence in koreni
 • Sistemi enačb in neenačb, tekstne naloge
 • Kompleksna števila
 • Geometrija v ravnini-liki
 • Geometrija v prostoru- telesa
 • Vektorji
 • Koordinatni sistem v ravnini in lastnosti funkcij
 • Linearna in potenčna funkcija (kvadratna funkcija)
 • Eksponenetna in logaritemska funkcija
 • Polinomi in racionalna funkcija
 • Kotne funkcije, trigonometrija
 • Stožnice (krožnica, elipsa, hiperbola, parabola)
 • Zaporedja in vrste, limita funkcije
 • Odvodi (ekstremi funkcij)
 • Integrali (ploščine)
 • Kombinatorika in verjetnostni račun, statistika

 

unnamed (9)

 

Vsako vprašanje in nerešene naloge so dobrodošle in naša vzpodbuda, da inštruiranci uspešno opravijo maturitetni preizkus.

PREDPRIJAVA